ระบบรายงานสำหรับผู้ใช้งานในโรงพยาบาลโพนทรายเท่านั้น

 Report HOSxP
            online @phonsai hospital
by Jattuporn Butsart

 
ระบบนี้จะใช้ได้ร่วมกับระบบ HOSxP เท่านั้นกรุณาเปิดใช้งานที่ "รูปบ้าน"
- เลือก "ระบบรายงาน" นะครับ
รายงานที่มีเจ้าหน้าที่ขอมา/ผู้ขอ
 - รายงานผู้ป่วยเบาหวาน ต.โพนทราย /พี่กอ
- รายงานผู้ป่วยในเรียงตามจำนวนวันนอนจากมากไปน้อย(วันนอนนาน) / ipd
- รายงานโรคเรื้อรังคลินิกต่างๆ/พี่กอ
- รายงานสรุปค่ารักษาพยาบาลแยกตามสิทธิผู้ป่วยนอก/ ตุ๋ง
- รายงานสรุปค่ารักษาพยาบาลแยกตามสิทธิผู้ป่วยใน / ตุ๋ง
- รายงานการมารับบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพนทราย / พี่ป้อม
- ทะเบียนการส่งต่อผู้ป่วย refer patien.. / พี่หมู
- รายงานผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต / พี่จิ๊บ
- รายงานสุขภาพจิต และจิตเวชตามแบบรายงาน E - inspaction /
- รายงานการมารับบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพนทรายเดือน เมษายน 2551/ พี่ป้อม
- รายนามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพนทราย/พี่แป๊ก
- รายงาน X-ray เรียงตาม HN / พี่ไพรงาม
- รายงานจำนวนผู้ป่วยใน แยกตามสิทธิการรักษา (คน / วัน)/ipd
- รายงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ยังไม่ได้รับการคืนแฟ้มโดยระบบ
- รายงานโรคตามมาตรฐาน SRRT-byAdmin30 /งานระบาด
- รายงานการมารับบริการของผู้ป่วยนอกสิทธิเบิกจ่ายตรงโรคเรื้อรัง


 
สถิติประจำวัน
-  รายงานผู้ป่วยมารับบริการในแต่ละแผนก
- รายงานประจำเดือน 0110 รง.5 หน้า 1
- รายงานประจำเดือน 0110 รง.5 หน้า 2
 

ปิดหน้าต่าง

กลับหน้างานเวชระเบียนและสถิติ


รายงานจานร้อนพร้อมเสริฟ สำหรับท่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพนทรายเท่านั้น

 Copy Right 2008 - 2009

Jattuporn Butsart © http://phonsaihos.no-ip.info